Arvæv

Hvis du er blevet behandlet for fodvorter før 1977, kan du have fået gener af dit arvæv. Dette kan skyldes, at behandlingsformen
dengang var radium- eller røntgenbestråling. Er dette tilfældet, så er du berettiget til tilskud fra det offentlige.
Fodterapeuten kan yderligere aflaste arvæv patienten fødder med hjælp af specialindlæg.
For at få tilskud fra det offentlige, skal du bede egen læge eller speciallæge om at lave en elektroniks henvisning, så vi kan hente den til vores computer.
Der gives yderligere tilskud hvis man er medlem af ”Sygesikring Danmark” i gruppe 1 eller 2.

Pris: ca. 250 kr.